Juridiskie pakalpojumi

NACE Rev2 kods: M.69.10

This class includes:

Izņēmumi

This class excludes:

Upper kategorijas

Kategorijas pašā līmenī

M.69.10: Juridiskie pakalpojumi

Mainīt valodu

BG: Юридически дейности
CZ: Právní činnosti
DA: Juridisk bistand
DE: Rechtsberatung
EE: Juriidilised toimingud
EL: Νομικές δραστηριότητες
EN: Legal activities
ES: Actividades jurídicas
FI: Lakiasiainpalvelut
FR: Activités juridiques
HR: Pravne djelatnosti
HU: Jogi tevékenység
IT: Attività degli studi legali
LT: Teisinė veikla
LV: Juridiskie pakalpojumi
MT: Attivitajiet legali
NL: Rechtskundige dienstverlening
NO: Juridisk tjenesteyting
PL: Działalność prawnicza
PT: Actividades jurídicas
RO: Activităţi juridice
RU: Юридические услуги
SK: Právne činnosti
SV: Juridisk verksamhet
TR: Hukuk faaliyetleri